Pressmeddelande! – Amaya och NYX affären slutförs

Montreal, Quebec - (pressmeddelande) - Amaya Inc. meddelade idag slutförandet av försäljningen av sina B2B online gaming företag, Amaya (Alberta) Inc. och Cryptologic Limited, till NYX Gaming Group Limited för $150.000.000. Alla dollar ($) siffror i detta dokument är i kanadensiska dollar om inget annat anges.

Chartwell, som Amaya köpte i juli 2011, driver en B2B online casino spelplattform och online kasino spel titlar. Cryptologic, som Amaya köpte i april 2012, äger ett B2B bibliotek av online casino spel och driver en online casino mjukvara samt service verksamhet.

Villkoren för affären var försäljningen av 100% av de emitterade och utestående aktier i Chartwell till NYX Digital Gaming (Kanada) ULC, ett helägt dotterbolag till NYX, och 100% av de emitterade och utestående aktier i Cryptologic till NYX, enligt en aktieöverlåtelseavtal daterat April 9, 2015, ändrad den 31 juli år 2015.

Den totala köpeskillingen för transaktionen var $150.000.000 på en cash-free och skuldfri basis, under förutsättning att arbetskapital justeras. Totalt $110.000.000 av köpeskillingen betalades kontant ($50.000.000 av NYX Digital och $60.000.000 av NYX) och resten av köpeskillingen erlades genom emission av NYX Digital utbytbara preferensaktier till ett värde av $40.000.000 som emissions datum.

De utbytbara preferensaktierna (i) rankas i första hand till alla stamaktier och andra preferensaktier av NYX Digital utestående per balans av transaktionen i händelse av likvidation, upplösning eller likvidation av NYX Digital; (Ii) kan lösas in mot kontanter när som helst av NYX Digital och är föremål för tvångsinlösen i händelse av att finansiering kompletteras av NYX eller något av dess dotterbolag, i varje fall till ett pris som motsvarar en initial likvidation till värde av $40.000.000, justerat från tid till annan; (Iii) är inte berättigade att erhålla någon utdelning; (Iv) kan inte överföras eller överlåtas, utom till en affiliate; och (v) är utbytbara mot NYX stamaktier när som helst efter sex månader från balansdagen, i sin helhet eller delvis, på 35 dagar skriftligt varsel till NYX Digital, på den då gällande utbytesrelationen, som från början är 8 miljoner NYX stamaktie per utbytbar preferensaktie av NYX Digital. Utbytesrelationen kommer att öka efter sex månader med en initial hastighet på 3%, följt av 6% varje halvår från månad 12 till 24 och 9% var sjätte månad därefter.

Som en del av transaktionen och som tidigare meddelats av Amaya, ett dotterbolag till Amaya ingått ett leverantörs licensavtal med NYX enligt vilket NYX kommer att ge viss kasinospels innehåll till Amayas real-money casino utbud som Amaya har för avsikt att integrera i Pokerstars och Full Tilt brandade casino webbplatser.

Dela om Du gillade inlägget!