Spelkommissionen i England publicerar första alternativa listan för godkända tvistlösningar!

Den Engelska spelkommissionen har efter viss överläggning äntligen publicerat den första listan över godkända alternativa lösningsar vid konsumenttvister. För närvarande finns det endast nio enheter publicerade och den ansedda oberoende enheten eCOGRA är en av dem. Listan var en del av den redan publicerade behöriga myndigheter och Informations Regler för 2015. Den brittiska spelmyndigheten är känd för att ha strikta licensvillkor och mycket höga krav på både operatörer och organisationer som vill få dess godkännande.

Förutom eCOGRA, en välkänd Londonbaserad oberoende skyddsorganisation som har arbetat aktivt sedan 2003, i listan hittar vi IBAS och Isle of Man Gambling Supervision som enheter som ansökt om att vara en del av fjärrspelsektorn. Dessutom har Joel Goldman godkänts som en ADR för alla sektorer, fjärrkontrollen av spel inkluderat.

Dock kan den här listan utökas med andra namn eftersom kommissionen har påpekat att ansökningar från de berörda parterna fortfarande accepteras. I de fall det finns en sökande som uppfyller alla de krav som gör den lämplig för godkännande så kommer det att läggas till i listan.

Förutom att presentera den godkända listan över tvist lösande enheter så anges även den information som krävs enligt de parter som vill bli en godkänd alternativt tvistlösningsorgan; de grundläggande kraven finns på webbplatsen för Engelska spelkommissionen. Till exempel, sökande måste ge förfaranderegler, arvode till handel, typer av tvister som omfattas, som exempel på regler.

Med den nya listan publicerad över tvistlösande enheter så kommer alla brittiska licensierade operatörer att behöva använda ett eller flera alternativa tvistlösningsorgan som är upptagna på listan. Dessa förändringar måste göras i slutet av månaden eller som senast den 31 aug 2015. Dessutom både speloperatörer och godkända tvist lösare måste uppfylla alla krav som presenteras i ADR föreskrifterna. Sista dag för att vara helt i fas med reglerna är 1 oktober 2015.

Dela om Du gillade inlägget!